Keuring

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, ….(Arbo-wet, artikel 3)

Richtlijnen van de overheid
De Nederlandse overheid heeft een aantal richtlijnen opgesteld met betrekking tot de veiligheid van uw werknemers. Deze richtlijnen staan omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet en zijn vastgelegd in het Arbobesluit 2008. Veiligheidskeuringen, juist gebruik en onderhoud van uw magazijn zijn voorwaarden waar u als werkgever aan moet voldoen. Er zijn veel regels en normen die daarbij een rol spelen en u moet een veelvoud aan documenten overleggen aan controlerende instanties. Mica Magazijninspecties helpt u duidelijkheid te scheppen in deze complexe materie, adviseert, voert de verplichte keuringen uit en draagt zorg voor de daarbij behorende rapportages.

Waar moet u aan voldoen?

  • Periodieke keuring van uw magazijnstellingen, (Bron: NPR 5054 artikel 5.1 lid T). Een magazijnstelling moet gekeurd worden op deugdelijkheid en correcte montage, na de installatie en voordat deze voor de eerste keer in gebruik genomen wordt. Ook na montage op een nieuwe locatie, uitbreiding van uw magazijnstelling of na schades door aanrijding of gebrekkig onderhoud moet de stelling opnieuw gekeurd worden. (Opgesteld aan de hand van artikel 7.4a, lid 1 t/m 3 van het Arbobesluit).
  • …minimaal één maal per jaar, uitgevoerd door een deskundige op het gebied van magazijnstellingen, die niet direct betrokken is bij de dagelijkse werkzaamheden in het magazijn….. (Bron: NPR 5054:bijlage B.10.1).
  • Dossiervorming, (Bron: Arbo Informatieblad 14, Art.7.4a lid 6). U draagt zorg voor schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen en bent in staat deze aan de Arbeidsinspectie te overleggen.

Direct vrijblijvend advies of een afspraak maken? Mail ons.

Overzicht producten

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze producten? Vul dan onderstaand formulier volledig in of neem contact met ons op via: